PrindiAbi

Korraline istung - 24.03.2010

Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2010-2011” (117324) avatud hankemenetluse tulemu

Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: Tamara Luigas

1. Kvalifitseerida, kooskõlas RHS § 39 lg-ga 6, pakkujad VKG Elektriehitus AS (reg 11002 506); Elektro-Sistem AS (reg 10158653); Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS (reg 10797599); ELTEL Networks AS (reg 10722319); Pristis AS (reg 10004826) & Elwo AS (reg 10121696), kuna nende majanduslik ja finantsseisund on hankelepingu esemeks olevate ehitustööde teostamiseks piisav ning nad omavad hankelepingu täitmiseks nõutavat tehnilist ja kutsealast pädevust.

2. Jätta pakkujad Narva Elamuvaldus AS (reg 10316906); Pluvo OÜ (reg 10089320) kvalifitseerimata põhjusel, et nende kvalifikatsioon ei vasta hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele.

3. Tunnistada, kooskõlas RHS §-ga 47, kvalifitseeritud pakkujate – VKG Elektriehitus AS (reg 11002506); Elektro-Sistem AS (reg 10158653); Eesti Energia Elektrotehnika ja Automaatika AS (reg 10797599); ELTEL Networks AS (reg 10722319); Pristis AS (reg 10004826) & Elwo AS (reg 10121696) – poolt esitatud pakkumused hanketeates ja hankedokumentides sätestatud tingimustele sisuliselt vastavaks.

4. RHS § 50 lg 3 ja HD p 16.2. alusel tunnistada edukaks pakkuja VKG Elektriehitus AS (reg 11002506) pakkumus kogumaksumusega 1 223 899,00 krooni kui kõige madalama hinnaga pakkumus.


Otsus/tulemused:  korraldus [345-k 2010]
Töökorras 16.03.2010 vastu võetud korraldus nr 345-k.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd ..        72 kB     15.03.2010     (319)  
 
    Tulemusinfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    345-k.pdf        57 kB     30.03.2010     (357)