PrindiAbi

Korraline istung - 25.08.2010

Narva Linnavolikogu 27.05.2010.a otsuse nr 82 „Aleksander Puškini tn 23a kinnistu jagamine” muutmine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: peaarhitekt Peeter Tambu

Lähtudes katastripidaja 16.06.2010 otsusest viia sihtotstarbe kirjapilt kooskõlla Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ on vaja muuta otsuse punktis 1 ja punkti 3 alapunktis 3.2.1 sihtotstarbe kirjapilt, asendada sõna „hoonete“ sõnaga „ehitiste“.


Otsus/tulemused: 
Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.

2. Volitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Protokollilise otsus ja Linnavolikogu otsus        41 kB     18.08.2010     (274)  
    Linnavolikogu 27.05.2010 otsus nr 82        251 kB     18.08.2010     (300)  
    Pushkin23a_muutm parandatud.doc        40 kB     23.08.2010     (242)