PrindiAbi

Korraline istung - 29.12.2010

Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Hämariku tn 8

Esitaja: Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu (direktori asetäitja) direktori ülesannetes

Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Hämariku tn 8


Otsus/tulemused:  korraldus [1665-k 2010]
Võtta vastu korraldus nr 1665-k