PrindiAbi

Korraline istung - 9.03.2011

Sisetehingute sõlmimine AS-ga Narva Bussiveod

Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
Ettekandjad: direktori kohusetäitja Tamara Luigas

(1) Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil sõlmida AS-ga Narva Bussiveod 2011. aastal liikluskorraldusvahendite, tänavavalgustuse ja haljasalade hooldustööde teostamiseks sisetehing maksumusega 435 472,00 EUR.
(2) Narva linna asutustel jäätmevaldajatena sõlmida olmejäätmete veoks 2011. aastal sisetehingud AS-ga Narva Bussiveod, vastavalt majasisese üksuse pakkumusele ning linnaasutuse alaeelarves selleks ette nähtud vahenditele.
(3) Lubada linnaasutustel 2011. aastal sõlmida AS-ga Narva Bussiveod korralduse punktides 3.1 ja 3.2 nimetamata sisetehinguid, vastavalt majasisese üksuse tegevuskavale ning linnaeelarves selleks ette nähtud vahenditele.
(4) Sisetehingud sõlmitakse pärast Narva Linnavolikogu 20.01.2011. a otsusega nr 8 "Aktsiaseltsi Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kinnitamine" kinnitatud AS-i Narva Bussiveod põhikirja muudatuste kohta kande tegemist äriregistrisse.


Otsus/tulemused:  korraldus [236-k 2011]
Otsuse eelnõust jäeti välja punkt 3.2-3.4

Võtta vastu korraldus nr 236-k.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Sisetehingute sõlmimine AS-ga Narva Bussiveod        83 kB     07.03.2011     (439)  
    NLvK 20.01.2011 nr 8 [AS NBV põhikirja muudatused]        1208 kB     07.03.2011     (420)  
    Ettepanek [AS NBV, 06.10.2010]         -     11.03.2011     (359)  
    Nõupidamise kutse [09.02.2011, kell 09:00]         -     11.03.2011     (365)  
    eelnõu        69 kB     11.03.2011     (356)  
 
    Tulemusinfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    236-k.pdf        273 kB     17.03.2011     (476)