PrindiAbi

Korraline istung - 5.04.2006

Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Tallinna mnt 57

Esitaja: Geodeesia- ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Teenindusmaa määramine,
katastriüksuse piiride kinnitamine
ja maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, Tallinna mnt 57

ehitise omanik hr Valeri Rožinov


Otsus/tulemused:  korraldus [421-k 2006]
Võtta vastu korraldus 421-k