PrindiAbi

Korraline istung - 16.05.2006

Hariduse tn 22 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine staadioni töö korraldamiseks (tribüünide, abiruumide rajamine), heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 4,5 ha. Maa- ala asub Kesklinna linnaosas. Maa-ala piirneb põhjast Õhu tänava ja garaažikooperatiiviga, idast Puškini tänavaga, lõunast Hariduse tänavaga ja läänest korruselamukruntidega.
Detailplaneering algatati 09.12.2004.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 154/46.


Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Hariduse 22 detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseka ja avalikule väljapanekule suunamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavolikogu eelnõu        30 kB     08.05.2006     (409)  
    Linnavalitsuse eelnõu        31 kB     08.05.2006     (366)  
    Lisa 1        324 kB     08.05.2006     (424)  
    põhijoonis        405 kB     08.05.2006     (1095)