PrindiAbi

Korraline istung - 16.05.2006

3.Roheline 9 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud OÜ Olga Tšupova 10.02.2005.a. taotlus nr 153/1-11. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,09 ha. Maa- ala asub aadressil 3.Roheline 9, Narva linnas, planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).
Detailplaneering algatati 17.03.2005.a. Narva Linnavolikogu otsusega nr 32/52.
Detailplaneering on koostatud vastavuses Planeerimisseaduse ja lähteülesande nõuetega. Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku detailplaneering vastu võtta ja korraldada selle avalik väljapanek.


Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda 3.Roheline 9 detailplaneeringu vastuvõtmisega ja avalikule väljapanekule suunamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu vastuvõtmiseka ja avalikule väljapanekule suunamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavolikogu eelnõu        29 kB     09.05.2006     (403)  
    Linnavalitsuse eelnõu        31 kB     09.05.2006     (357)  
    asendiskeem        162 kB     09.05.2006     (367)  
    põhijoonis        144 kB     09.05.2006     (422)