PrindiAbi

Korraline istung - 16.05.2006

Pähklimäe 3,3a ja Pähklimäe 5 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine; krundipiiride täpsustamine, heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine. Planeeringu eesmärk on siduda maa-ala planeeritava Äkkeküla 2 ja 3 terviseradade detailplaneeringu loogiliseks jätkuks. Maa-ala autobussipargi poolses osasse näha ette „skeitpargi” rajamine.
Planeeritava ala pindala on ca 9,3 ha. Planeeritav ala asub Narva Pähklimäe linnaosas, piki Pähklimäe tänavat, idast on maa-ala piiratud Kangelaste prospektiga. Maa-alasse jäävad Pähklimäe Gümnaasium ja lasteaed. Planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).


Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Pähklimäe 3, 3a ja 5 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavolikogu eelnõu        79 kB     12.05.2006     (358)  
    Linnavalitsuse eelnõu        30 kB     12.05.2006     (314)  
    Lisa 1        597 kB     12.05.2006     (380)