PrindiAbi

Korraline istung - 16.05.2006

Kangelaste 37 maa-ala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud BVL Kapital AS 27.04.2006. a. nr 531/1-11.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale ehitusõiguse andmine korterelamu ehitamiseks; maa-ala heakorrastuse, haljastuse, liikluskorralduse (juurdepääsude ja parkimise) ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 0,82 ha. Planeeritav ala asub aadressil Kangelaste 37, Narva linnas, planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).


Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Kangelastepr 37 maa-ala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavolikogu eelnõu        76 kB     12.05.2006     (423)  
    Linnavalitsuse eelnõu        30 kB     12.05.2006     (388)  
    LISA 1.doc        606 kB     12.05.2006     (460)