PrindiAbi

Korraline istung - 16.05.2006

Honor ja Victoria bastionide ning nende lähiala detailplaneeringu algatamine

Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
Ettekandjad: Anne Hallik

Detailplaneeringu algatamise ettepaneku on esitanud Narva LV Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet, planeeritud 2006.a. eelarves. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava maa-ala korrastamine; pargi heakorrastuse lahendamine, bastionide korrastamine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse ja parkimise määramine, haljastuse ja jalakäijate teede lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning nendega varustamise lahendamine.
Planeeritava ala pindala on ca 11 ha. Planeeritav ala asub Vanalinna linnaosas. Maa-ala asub Pimeaiast põhja poole, piirneb Pimeaia, Sepa, Sepa põik ja Jõe tänavatega; planeeritava maa-ala piir on määratud vastavalt asendiskeemile (Lisa 1).


Otsus/tulemused: 
1. Nõustuda Honor ja Victoria bastionide ning nende lähiala detailplaneeringu lähteülesande kooskõlastamisega.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks.
3. Volitada Kalju Müüri nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavalitsuse eelnõu        30 kB     12.05.2006     (370)  
    Linnavolikogu eelnõu        83 kB     12.05.2006     (386)  
    Lisa 1        709 kB     12.05.2006     (400)