PrindiAbi

Korraline istung - 25.07.2018

Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 10 ühepereelamu rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev



Otsus/tulemused:  korraldus [616-k 2018]
Võtta vastu korraldus nr 616-k