PrindiAbi

Korraline istung - 25.11.2020

Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 49 „Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ muutmine

Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena SkulatšovaOtsus/tulemused:  protokoll [ ... ]
Töökorras 19.11.2020 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.