PrindiAbi

Korraline istung - 16.04.2008

Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 108-k osaline muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Kalju Müür

Narva Linnavalitsuse 06.02.2008 korralduse 108-k
“Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil Narva linnas, Gamma AÜ, Papli tn 96”
osaline muutmine


Otsus/tulemused:  korraldus [479-k 2008]
Võtta vastu korraldus nr 479-k.