PrindiAbi

Korraline istung - 18.02.2009

Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud toimikud on Narva Linnavalitsuse 14.01.2009 taotlustega nr 1.15/ 114, 115, 116 ja 19.01.2009 taotlustega nr 1.15/160, 166, 167, 170, 171 registreeritud ja saadetud Ida-Viru Maavalitsusse, kust need märkusega tagastati.
Ida-Viru Maavalitsus viitab 29.01.2009.a kirjas nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 uuele Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punktile 3, mille kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.
Lähtudes Ida-Viru Maavalitsuse 29.01.2009.a kirjast nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 on ettevalmistatud protokollilise otsuse eelnõu ja Linnavolikogu otsuse eelnõu, kus käsitletakse linnaomandisse taotletavatele maaüksustele Kalda tänav lõik 1, Kalda tänav lõik 2, Kreenholmi tänav lõik l, Kreenholmi tänav lõik 2, Puškini tänav lõik 3, Puškini tänav lõik 4, Raudtee tänav lõik 1) määrata katastriüksuse sihtotstarve.


Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavalitsuse protokollilise otsuse ja Linnavolikogu ..        47 kB     13.02.2009     (257)  
    Õiend        24 kB     13.02.2009     (261)