PrindiAbi

Korraline istung - 18.02.2009

Munitsipaalomandisse taotletavatele maatükkidele katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punkti 3 kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.
Lähtudes sellest määrusest on ettevalmistatud protokollilise otsuse eelnõu ja Linnavolikogu otsuse eelnõu, kus käsitletakse linnaomandisse taotletavatele maaüksustele (Peetri plats, Paul Kerese väljak, Puškini tänav lõik 7) määrata katastriüksuse sihtotstarve.


Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Nõustuda esitatud volikogu otsuse eelnõuga ja saata see kinnitamiseks Narva Linnavolikogusse.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavalitsuse protokollilise otsuse ja Linnavolikogu ..        47 kB     13.02.2009     (239)