PrindiAbi

Korraline istung - 4.03.2009

Narva Linnavolikogu otsuse 04.12.2008.a nr 360 muutmine

Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu

Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti poolt koostatud toimik „Narva linn Koidula tn 10” Narva Linnavalitsuse 14.01.2009 taotlusega nr 1.15/114 on saadetud Ida-Viru Maavalitsusse, kust see toimik märkusega tagastati.
Ida-Viru Maavalitsus viitab 29.01.2009.a kirjas nr 1.2-25/233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241 uuele Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008.a. määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 4 punktile 3, mille kohaselt võtab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe määramisel vastu katastriüksuse sihtotstarbe määramise otsuse.


Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse muutmist vastavalt esitatud otsuse eelnõule.
3. Volitada peaarhitekti direktori ülesannetes Peeter Tambut nimetatud küsimust volikogus ette kandma.

 
    Lisainfo dokument Kood   Suurus     Muudetud     Vaadatud  
    Linnavolikogu 04.12.2008.a otsus nr 360 "Koidula tn 10 ..        871 kB     02.03.2009     (263)  
    Linnavalitsuse protokollilise otsuse ja Linnavolikogu ..        37 kB     02.03.2009     (204)  
    Lisa 1        378 kB     02.03.2009     (953)