PrindiAbi

Korraline istung - 1.04.2009

Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a. korralduse nr 195-k muutmine

Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
Ettekandjad: Peeter Tambu

Narva Linnavalitsuse 20.02.2008.a.
korralduse nr 195-k ”Maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Narva linnas Adonis ja Salvia AÜ, Tõusu tn 76”
alapunkti 1.4 muutmine


Otsus/tulemused:  korraldus [388-k 2009]
Võtta vastu korraldus nr 388-k