Abi
Tasuta kasutamise leping
Narvas Puškini tn 25 asuvate ruumide kasutamise leping
Lepingu number:
40
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
13.08.2010
Lepingu sõlmimise kuupäev:
13.08.2010
Lepingu kontakt:
AS Nakro
Lepingu pealkiri:
Tasuta kasutamise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Narvas Puškini tn 25 asuvate ruumide kasutamise leping
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
Leping 13.08.10 Lisa 1.pdf 2021 kB 17.08.2010 (395)
Leping 13.08._lk 1_5.pdf 1048 kB 17.08.2010 (450)
Leping 13.08_lk 6_10.pdf 1072 kB 17.08.2010 (303)