Abi
Detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise leping
Joala tn 21, Joala tn23a, Joala tn23b, Joala tn23c ja Joala tn23d maa-alad
Lepingu number:
69
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
19.01.2011
Lepingu sõlmimise kuupäev:
02.12.2010
Lepingu kontakt:
Narva Gate OÜ
Lepingu pealkiri:
Detailplaneeringu koostamise ja finantseerimise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Joala tn 21, Joala tn23a, Joala tn23b, Joala tn23c ja Joala tn23d maa-alad
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
1395.pdf 332 kB 24.01.2011 (Jelena Tõsjatova) (405)