Abi
Teenuse osutamise leping
Lepingu number:
12
Partneripoolne lepingu number:
Lepingu saabumise kuupäev:
01.03.2011
Lepingu sõlmimise kuupäev:
01.02.2011
Lepingu kontakt:
MTÜ Inimõiguste Teabekeskus
Lepingu pealkiri:
Teenuse osutamise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud