Abi
Töövõtuleping
Narva linna kodulehe terviklikukujunduslik-stiililise kontseptsiooni välja töötamine
Lepingu number:
6
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
27.09.2007
Lepingu sõlmimise kuupäev:
26.09.2007
Lepingu kontakt:
OÜ Ecwador
Lepingu pealkiri:
Töövõtuleping
Lepingu lühikirjeldus:
Narva linna kodulehe terviklikukujunduslik-stiililise kontseptsiooni välja töötamine
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud