Abi
Töövõtuleping
Riigihanke nr 70 ´Linnamööbli soetamine´
Lepingu number:
72
Partneripoolne lepingu number:
70
Lepingu saabumise kuupäev:
08.11.2011
Lepingu sõlmimise kuupäev:
18.08.2011
Lepingu kontakt:
OÜ Geos Granit
Lepingu pealkiri:
Töövõtuleping
Lepingu lühikirjeldus:
Riigihanke nr 70 ´Linnamööbli soetamine´
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud