Abi
Hoonestusõiguse seadmise leping, reaalkoormatise seadmise leping, ostueesõiguse seadmise leping, asj
Rahu 47a
Lepingu number:
11
Partneripoolne lepingu number:
3270
Lepingu saabumise kuupäev:
07.04.2009
Lepingu sõlmimise kuupäev:
31.03.2009
Lepingu kontakt:
Hooneühistu Severnõi-7
Lepingu pealkiri:
Hoonestusõiguse seadmise leping, reaalkoormatise seadmise leping, ostueesõiguse seadmise leping, asj
Lepingu lühikirjeldus:
Rahu 47a
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud