Abi
Teenuse osutamise leping
Sõidusoodustus linnaliinidel ja maakonnaliinidel
Lepingu number:
25
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
30.04.2012
Lepingu sõlmimise kuupäev:
04.04.2012
Lepingu kontakt:
AS Narva Bussiveod
Lepingu pealkiri:
Teenuse osutamise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Sõidusoodustus linnaliinidel ja maakonnaliinidel
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
025.pdf 164 kB 30.04.2012 (Jelena Tõsjatova) (310)