Abi
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ühendamist võimaldava servituudi seadmise leping ja asjaõiguslepi
Rahu 41, Rahu 36b
Lepingu number:
43
Partneripoolne lepingu number:
2837
Lepingu saabumise kuupäev:
12.07.2012
Lepingu sõlmimise kuupäev:
09.07.2012
Lepingu kontakt:
AS Espak Narva
Lepingu pealkiri:
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga ühendamist võimaldava servituudi seadmise leping ja asjaõiguslepi
Lepingu lühikirjeldus:
Rahu 41, Rahu 36b
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
043.pdf 819 kB 13.07.2012 (Jelena Tõsjatova) (370)