Abi
Käsundusleping
Õigusabiteenus: Riigihangete Keskuse poolt läbiviidava ühishanke Elektrienergia ostmise ühishange Eesti omavalitsustele II hankedokumentatsiooni koostamine ja avatud menetlusega riigihanke läbiviimine
Lepingu number:
62
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
28.11.2012
Lepingu sõlmimise kuupäev:
07.11.2012
Lepingu kontakt:
Hangete Korraldamise MTÜ
Lepingu pealkiri:
Käsundusleping
Lepingu lühikirjeldus:
Õigusabiteenus: Riigihangete Keskuse poolt läbiviidava ühishanke Elektrienergia ostmise ühishange Eesti omavalitsustele II hankedokumentatsiooni koostamine ja avatud menetlusega riigihanke läbiviimine
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
062.pdf 208 kB 29.11.2012 (Jelena Tõsjatova) (318)