Abi
Teenuse osutamise leping
Intraneti andmebaasi arendus
Lepingu number:
63
Partneripoolne lepingu number:
20121203001
Lepingu saabumise kuupäev:
03.12.2012
Lepingu sõlmimise kuupäev:
03.12.2012
Lepingu kontakt:
Concise Media Systems OÜ
Lepingu pealkiri:
Teenuse osutamise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Intraneti andmebaasi arendus
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
063.pdf 142 kB 04.12.2012 (Jelena Tõsjatova) (316)