Abi
Kokkulepe
Sihtasutuse Narva Muuseum asutajate kokkulepe
Lepingu number:
49
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
25.09.2013
Lepingu sõlmimise kuupäev:
25.09.2013
Lepingu kontakt:
Kultuuriministeerium
Lepingu pealkiri:
Kokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
Sihtasutuse Narva Muuseum asutajate kokkulepe
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud