Abi
Töövõtuleping
Prügi väljavedu
Lepingu number:
24
Partneripoolne lepingu number:
K0401
Lepingu saabumise kuupäev:
18.05.2009
Lepingu sõlmimise kuupäev:
18.05.2009
Lepingu kontakt:
AS Heakorrastus
Lepingu pealkiri:
Töövõtuleping
Lepingu lühikirjeldus:
Prügi väljavedu
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud