Abi
Kavatsuskokkulepe
+ Vaivara vald
Lepingu number:
54
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
10.10.2013
Lepingu sõlmimise kuupäev:
10.10.2013
Lepingu kontakt:
OÜ CLEAN GEN
Lepingu pealkiri:
Kavatsuskokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
+ Vaivara vald
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
054.pdf 103 kB 11.10.2013 (Jelena Tõsjatova) (494)