Abi
Koostööleping
Narva Vesi AS KA VAIKO AS
Lepingu number:
55
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
10.10.2013
Lepingu sõlmimise kuupäev:
14.10.2013
Lepingu kontakt:
Vaivara Vallavalitsus
Lepingu pealkiri:
Koostööleping
Lepingu lühikirjeldus:
Narva Vesi AS
KA VAIKO AS
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
055.pdf 70 kB 14.10.2013 (Jelena Tõsjatova) (283)