Abi
Tööettevõtu leping
koridori remonditööd aadressil Narva Peetri plats 5, 3.korrus
Lepingu number:
25
Partneripoolne lepingu number:
3/2009-EATL
Lepingu saabumise kuupäev:
21.05.2009
Lepingu sõlmimise kuupäev:
19.05.2009
Lepingu kontakt:
OÜ Vikken
Lepingu pealkiri:
Tööettevõtu leping
Lepingu lühikirjeldus:
koridori remonditööd aadressil Narva Peetri plats 5, 3.korrus
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud