Abi
Kokkulepe
Kultuurialane koostöö
Lepingu number:
1
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
16.02.2000
Lepingu sõlmimise kuupäev:
11.02.2000
Lepingu kontakt:
VF Leningradi oblasti munitsipaalmoodustis Kingissepa linnaasum
Lepingu pealkiri:
Kokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
Kultuurialane koostöö
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud