Abi
Koostööleping
Majandus- ja kultuurialal
Lepingu number:
3
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
29.06.2001
Lepingu sõlmimise kuupäev:
18.05.2001
Lepingu kontakt:
Pärnu Linnavalitsus
Lepingu pealkiri:
Koostööleping
Lepingu lühikirjeldus:
Majandus- ja kultuurialal
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud