Abi
Koostöökokkulepe
Noorsoopoliitika alal
Lepingu number:
3
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
10.02.2003
Lepingu sõlmimise kuupäev:
07.02.2003
Lepingu kontakt:
Sankt-Peterburi Noorsoopoliitika Komitee
Lepingu pealkiri:
Koostöökokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
Noorsoopoliitika alal
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud