Abi
Koostöökokkulepe
aastateks 2004-2008
Lepingu number:
3
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
23.01.2004
Lepingu sõlmimise kuupäev:
22.01.2004
Lepingu kontakt:
VF Sankt-Peterburi linna Kirovi rajoon
Lepingu pealkiri:
Koostöökokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
aastateks 2004-2008
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud