Abi
Hoonestusõiguse seadmise leping, reaalkoormatise seadmise leping, ostueesõiguse seadmise leping
Puškini 55
Lepingu number:
6
Partneripoolne lepingu number:
10011
Lepingu saabumise kuupäev:
30.08.2004
Lepingu sõlmimise kuupäev:
10.08.2004
Lepingu kontakt:
OÜ Junona
Lepingu pealkiri:
Hoonestusõiguse seadmise leping, reaalkoormatise seadmise leping, ostueesõiguse seadmise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Puškini 55
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud