Abi
Koostöö kokkulepe
Narva ja Eesti jäähoki arendamine ning noorte kutseoskuste omandamine
Lepingu number:
32
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
19.06.2009
Lepingu sõlmimise kuupäev:
18.06.2009
Lepingu kontakt:
MTÜ Eesti Jäähoki Liit
Lepingu pealkiri:
Koostöö kokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
Narva ja Eesti jäähoki arendamine ning noorte kutseoskuste omandamine
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud