Abi
Kinnistu tasuta võõrandamise leping, asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus
Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Mustanina küla, veehaarde
Lepingu number:
41
Partneripoolne lepingu number:
3825
Lepingu saabumise kuupäev:
09.09.2014
Lepingu sõlmimise kuupäev:
02.09.2014
Lepingu kontakt:
Narva Vesi AS
Lepingu pealkiri:
Kinnistu tasuta võõrandamise leping, asjaõigusleping ja kinnistamisavaldus
Lepingu lühikirjeldus:
Ida-Viru maakond, Vaivara vald, Mustanina küla, veehaarde
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud