Abi
Leping
Sotsiaaluuring 'Narva elanike elukeskkonna muutused ja probleemid ning sotsiaalsed suhted'
Lepingu number:
42
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
15.09.2014
Lepingu sõlmimise kuupäev:
09.09.2014
Lepingu kontakt:
MTÜ PLT keskus
Lepingu pealkiri:
Leping
Lepingu lühikirjeldus:
Sotsiaaluuring 'Narva elanike elukeskkonna muutused ja probleemid ning sotsiaalsed suhted'
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
AZ_N2014.pdf 547 kB 19.11.2014 (Ants Liimets) (305)