Abi
Müügileping
Arvutustehnika
Lepingu number:
25
Partneripoolne lepingu number:
1
Lepingu saabumise kuupäev:
29.06.2015
Lepingu sõlmimise kuupäev:
29.06.2015
Lepingu kontakt:
Green IT OÜ
Lepingu pealkiri:
Müügileping
Lepingu lühikirjeldus:
Arvutustehnika
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
akt.pdf 137 kB 12.11.2015 (Jelena Tõsjatova) (166)