Abi
Leping
A.S.Puškini muuseumi virtuaalse keskuse loomine
Lepingu number:
10
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
29.02.2016
Lepingu sõlmimise kuupäev:
29.02.2016
Lepingu kontakt:
Ülevenemaaline Puškini Muuseum
Lepingu pealkiri:
Leping
Lepingu lühikirjeldus:
A.S.Puškini muuseumi virtuaalse keskuse loomine
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
010.pdf 3954 kB 29.02.2016 (Jelena Tõsjatova) (213)