Abi
Koostöökokkulepe
Koostööd alljärgnevates valdkondades: majandus ja ettevõtlus; tööstus ja tootmistehnoloogiad; teadus ja haridus; tervishoid ja sotsiaalkaitse; kultuur, kunst ja haridus; turism, sport ja noorsoopoliitika; ühiskondlikud organisatsioonid; massiteabevahendid.
Lepingu number:
25
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
16.05.2016
Lepingu sõlmimise kuupäev:
06.05.2016
Lepingu kontakt:
VF Leningradi oblasti munitsipaalmoodustis Kingissepa linnaasum
Lepingu pealkiri:
Koostöökokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
Koostööd alljärgnevates valdkondades:
majandus ja ettevõtlus;
tööstus ja tootmistehnoloogiad;
teadus ja haridus;
tervishoid ja sotsiaalkaitse;
kultuur, kunst ja haridus;
turism, sport ja noorsoopoliitika;
ühiskondlikud organisatsioonid;
massiteabevahendid.
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
025.pdf 2919 kB 16.05.2016 (Jelena Tõsjatova) (197)