Abi
Koostööleping
Haridusministeeriumi hallatava Narva Vanalinna Riigikooli moodustamine Narva linnas
Lepingu number:
3
Partneripoolne lepingu number:
10-10/510
Lepingu saabumise kuupäev:
03.07.2000
Lepingu sõlmimise kuupäev:
30.06.2000
Lepingu kontakt:
Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium
Lepingu pealkiri:
Koostööleping
Lepingu lühikirjeldus:
Haridusministeeriumi hallatava Narva Vanalinna Riigikooli moodustamine Narva linnas
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
400.pdf 760 kB 20.07.2016 (Jelena Tõsjatova) (197)