Abi
Koostöökokkulepe
Koostöö arendamine Narva ja Elblagi kohalike omavalitsuste vahel ärilise ja investeerimisaktiivsuse kaasamise, vastastikkuse infovahetuse, majandus-, haridus-, kultuuri-, spordi-ja turismialase koostöö arendamise kaudu, tulemusliku koostöö uute normide juurutamine.
Lepingu number:
36
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
06.09.2016
Lepingu sõlmimise kuupäev:
03.09.2016
Lepingu kontakt:
Elblagi Linnavalitsus
Lepingu pealkiri:
Koostöökokkulepe
Lepingu lühikirjeldus:
Koostöö arendamine Narva ja Elblagi kohalike omavalitsuste vahel ärilise ja investeerimisaktiivsuse kaasamise, vastastikkuse infovahetuse, majandus-, haridus-, kultuuri-, spordi-ja turismialase koostöö arendamise kaudu, tulemusliku koostöö uute normide juurutamine.
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
036.pdf 4343 kB 06.09.2016 (Jelena Tõsjatova) (193)