Abi
Kollektiivleping
Töötingimuste kindlaksmääramine
Lepingu number:
12
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
01.03.2017
Lepingu sõlmimise kuupäev:
01.03.2017
Lepingu kontakt:
MTÜ Narva Haridustöötajate Liit
Lepingu pealkiri:
Kollektiivleping
Lepingu lühikirjeldus:
Töötingimuste kindlaksmääramine
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
012.pdf 3860 kB 03.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (1051)
Kollektiileping.bdoc 3236 kB 03.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (279)
KOLLEKTIIVLEPING 2016 lisa1.pdf 694 kB 15.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (229)
KOLLEKTIIVLEPING 2016 lisa1.bdoc 34 kB 15.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (218)