Abi
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping
Sihtotstarbeline eraldis alaealiste komisjoni otsustega kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks, komisjoni võrgustikuliikmete koolituste toetamiseks
Lepingu number:
13
Partneripoolne lepingu number:
3-3/2017/143
Lepingu saabumise kuupäev:
02.03.2017
Lepingu sõlmimise kuupäev:
02.03.2017
Lepingu kontakt:
Ida-Viru Maavalitsus
Lepingu pealkiri:
Riigieelarvelise eraldise kasutamise leping
Lepingu lühikirjeldus:
Sihtotstarbeline eraldis alaealiste komisjoni otsustega kohaldatud mõjutusvahendite rakendamise toetamiseks, komisjoni võrgustikuliikmete koolituste toetamiseks
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
3-32017143 02.03.2017 Leping.bdoc 283 kB 03.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (178)
013.pdf 877 kB 03.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (134)
Lisa 1_tegevusaruanne.docx 33 kB 06.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (114)
Lisa 2_statistilised naitajad.docx 29 kB 06.03.2017 (Jelena Tõsjatova) (119)