Abi
toetusleping
Aknaplokkide valjavahetamine Narva Laste Loomemajas
Lepingu number:
1
Partneripoolne lepingu number:
12-1/08/15
Lepingu saabumise kuupäev:
07.01.2008
Lepingu sõlmimise kuupäev:
20.12.2007
Lepingu kontakt:
EAS
Lepingu pealkiri:
toetusleping
Lepingu lühikirjeldus:
Aknaplokkide valjavahetamine Narva Laste Loomemajas
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud