Abi
Koostöö
Eraüldhariduskooli toetamine
Lepingu number:
42
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
12.10.2018
Lepingu sõlmimise kuupäev:
12.10.2018
Lepingu kontakt:
MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine
Lepingu pealkiri:
Koostöö
Lepingu lühikirjeldus:
Eraüldhariduskooli toetamine
Info täitjale:
Määratud täitmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud
042.pdf 676 kB 15.10.2018 (Jelena Tõsjatova) (130)