Abi
Kollektiivleping
Kollektiivleping
Lepingu number:
17
Partneripoolne lepingu number:
ilma
Lepingu saabumise kuupäev:
11.06.2019
Lepingu sõlmimise kuupäev:
10.06.2019
Lepingu kontakt:
AÜ Vikerkaar
Lepingu pealkiri:
Kollektiivleping
Lepingu lühikirjeldus:
Kollektiivleping
Info täitjale:
Teadmiseks
Turvalisuse tase:
Juurdepääs kõigile
Lisainfo dokument Kood Suurus Muudetud Vaadatud